اوقات شرعی
بهداشت خانواده

مسئول واحد:

بهداشت خانواده : کبری شهبازی کارشناس مامایی سابقه کار : 14 سال

شرح وظایف واحد:

- مراقبت از کودکان 2- مراقبت از زنان باردار 3- مراقبت پیش و پس از بارداری 4- انجام آیودی و پاپ اسمیر 5- مشاوره برنامه پیشگیری از بارداری6- مشاوره قبل از ازدواج 7- آموزش تغذیه سالم 8- آموزش سالمندان 9-پیگیری کودکان دچار اختلال رشد 10-آموزش مداوم برنامه شیر مادر و زایمان بدون درد و طبیعی

 

عمده فعالیتها در یکسال اخیر :

 1- تعداد کودکان مراقبت شده : 12094 نفر 2- تعداد کمیته های مختلف تشکیل شده برنامه های بهداشت خانواده : 38 مورد 3- تعداد زنان باردار مراقبت شده :3350 نفر 4- تعداد زوجهای مشاوره شده برنامه قبل از ازدواج :2519 زوج 5- انجام وازکتومی ،توبکتومی و آیودی 750مورد 6- انجام 676 مورد معاینه سرطان درهفته سلامت زنان 7- مشاوره به 1912 نفر از سالمندان در زمینه تغذیه سالمندان بصورت صحیح

بازگشت

ساعت