اوقات شرعی
آموزش سلامت

مسئول واحد:

آموزش سلامت : سعیده یزدانفر کارشناس بهداشت عمومی سابقه کار: 28سال

 

شرح وظایف واحد:

   1- پیش بینی نیازهای آموزشی پرسنل 2- نظارت بر آموزش های مردمی 3- تعامل با ادارات مختلف در آموزش برنامه های بهداشتی 5- تهیه رسانه های آموزشی مختلف 6- برگزاری کلاسهای آموزشی 7- برگزاری سمینارها و همایش های بهداشتی مختلف متناسب با موضوع

عمده فعالیتها در یکسال اخیر :

 عمده فعالیتها در یکسال اخیر : 1- برگزاری 8 همایش مختلف 2- برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری مختلف در مدارس و مساجد 3- تهیه 20نوع پمفلت و بنر و پوستر و ارسال به استان 4- آموزش به بیش از 100000 نفر از گروههای مختلف مردم در موضوعات مختلف آموزشی 5- تهیه عکس و فیلم و گزارش از فعالیتهای مختلف بهداشتی بیش از 360 مورد

بازگشت

ساعت