اوقات شرعی
بهداشت دهان و دندان

مسئول واحد:

بهداشت دهان و دندان : دکتر مومنعلی دارابی دندانپزشک سابقه کار: 22 سال

عمده فعالیتها در یکسال اخیر:

1- آموزش به کلیه مراجعه کنندگان 2- آموزش به بهورزان 3- انجام خدمات ترمیمی 4- انجام خدمات کشیدن در حد امکان

عمده فعالیتها در یکسال اخیر : 1- مراجعین جهت معاینه  : 11850نفر 2- کشیدن دندان : 22158 عدد 3- ترمیم دندان : 1292 مورد 4- جرم گیری از دندان : 341مورد 5- فیشور سیلانت از دندانها : 450نفر 6- وازرنیش فلوراید : 850مورد 7- جرم گیری از زنان باردار : 750مورد

 

بازگشت

ساعت