اوقات شرعی
بهداشت مدارس

مسئول واحد:

بهداشت مدارس : سعیده یزدانفر کارشناس بهداشت عمومی سابقه کار: 28سال

عمده فعالیتها در یکسال اخیر :

بهداشت مدارس : 1- سنجش دانش آموزان پایه اول ابتدایی ،سوم ابتدایی و اول دبیرستان 2- آموزش دانش آموزان و اولیا و معلمان مدارس 3- ارتباط مستمر با آموزش و پرورش و دانشگاهها 4- اجرای برنامه مدارس مروج سلامت در 75 مدرسه سطح شهرستان 5- بررسی دانش آموزان از نظر پدیکولوز و بیماریابی 6- رفع مشکلاتت درمانی دانش آموزان در حد مقدورات

عمده فعالیتها در یکسال اخیر : 1-تعداد دانش آموزان اول ابتدایی سنجش شده : 2718 نفر 2- تعداد دانش آموزان معاینه شده توسط پزشک و کارشناسان بهداشتی : 4780نفر 3- معاینه دانش آموزان از نظر دهان و دندان :2350 نفر 4- بازدید از مدارس :شده : 2718 نفر 2- تعداد دانش آموزان معاینه شده توسط پزشک و کارشناسان بهداشتی : 4780نفر 3- معاینه دانش آموزان از نظر دهان و دندان :2350 نفر 4- بازدید از مدارس :325 مورد 5- بازدید از مدارس مروج سلامت : 100 مورد 6- آموزش دانش آموزان و اولیا و معلمان : 15250نفر

 

بازگشت

ساعت